Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 1
skype
0912067830
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 2
skype
0988067830
Giỏ hàng
Sản phẩm mới
slide1
Quảng cáo
Sắp xếp:

Bộ lập trình PLC CPM2A của nhà sản xuất OMRON có các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ.
Các tính năng PLC OMRON CPM2A SERIES
-      Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

PLC Omron CPM2A-60CDT-D

PLC Omron CPM2A-60CDT-D

: CPM2A-60CDT-D
Giá bán: Liên hệ

-      Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

PLC Omron CPM2A-40CDT-D

PLC Omron CPM2A-40CDT-D

: CPM2A-40CDT-D
Giá bán: Liên hệ

-      Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

PLC Omron CPM2A-30CDT-D

PLC Omron CPM2A-30CDT-D

: CPM2A-30CDT-D
Giá bán: Liên hệ

-      Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

PLC Omron CPM2A-60CDR-D

PLC Omron CPM2A-60CDR-D

: CPM2A-60CDR-D
Giá bán: Liên hệ

-      Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

PLC Omron CPM2A-60CDR-A

PLC Omron CPM2A-60CDR-A

: CPM2A-60CDR-A
Giá bán: Liên hệ

-      Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

PLC Omron CPM2A-40CDR-A

PLC Omron CPM2A-40CDR-A

: CPM2A-40CDR-A
Giá bán: Liên hệ

-      Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

PLC Omron CPM2A-30CDR-D

PLC Omron CPM2A-30CDR-D

: CPM2A-30CDR-D
Giá bán: Liên hệ

-      Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

 

PLC Omron CPM2A-30CDR-A

PLC Omron CPM2A-30CDR-A

: CPM2A-30CDR-A
Giá bán: Liên hệ

-      Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

PLC Omron CPM2A-20CDR-A

PLC Omron CPM2A-20CDR-A

: CPM2A-20CDR-A
Giá bán: Liên hệ

Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ
-      Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O.
-      Xử lý quét và ngắt tốc độ cao.
-      Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz.
-      Điều khiển xung đồng bộ.
-      Chức năng đầu ra xung cho nhiều ứng dụng định vị khác nhau.
-      Các khối đầu nối có thể tháo rời giúp bảo trì dễ dàng.
-      Chức năng đồng hồ thời gian thực.
-      Có thể sử dụng điều khiển analog phân tán.

^ Về đầu trang