Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 1
skype
0912067830
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 2
skype
0988067830
Giỏ hàng
Sản phẩm mới
slide1
Quảng cáo
Sắp xếp:

PLC OMRON CPM1A SERIES có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O, thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào, có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog, Xử lý ngắt, Các đầu vào đáp ứng nhanh, Bộ đếm (counter) tốc độ cao

Module PLC Omron CPM1A-20EDR1

Module PLC Omron CPM1A-20EDR1

: CPM1A-20EDR1
Giá bán: Liên hệ

Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A

Số lượng ngõ vào/ra: 12 I / 8 O

Số lượng module mở rộng tối đa: 3 cái  

Điện áp vào: 24 VDC

Dùng chung nguồn với CPU

Module PLC Omron CPM1A-40EDR

Module PLC Omron CPM1A-40EDR

: CPM1A-40EDR
Giá bán: Liên hệ

Số lượng ngõ vào/ra: 24 I / 16 O

Số lượng module mở rộng tối đa: 3 cái  

Điện áp vào: 24 VDC

Module PLC Omron CPM1A-40EDT

Module PLC Omron CPM1A-40EDT

: CPM1A-40EDT
Giá bán: Liên hệ

Số lượng ngõ vào/ra: 24 I / 16 O

Số lượng module mở rộng tối đa: 3 cái  

Điện áp vào: 24 VDC

Module PLC Omron CPM1A-40EDT1

Module PLC Omron CPM1A-40EDT1

: CPM1A-40EDT1
Giá bán: Liên hệ

Số lượng I/O: 24 đầu vào, 16 đầu ra

Loại ngõ vào: DC 24V

Loại ngõ ra: transistor (source)

Module PLC Omron CPM1A-AD041

Module PLC Omron CPM1A-AD041

: CPM1A-AD041
Giá bán: Liên hệ

Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A

Số lượng Analog input: 4 Input

Độ phân giải ngõ ra analog: 1/6000

Điện áp đầu vào tối đa: ±15 V, ±30 mA

Bộ chuyển đổi dữ liệu A/D: Dữ liệu mã nhị phân (hexadecimal, 4 chữ số), –10 ... 10 V
+ Dải đầu vào: Full scale = F448 to 0BB8 Hex,
+ Dải đầu vào khác: Full scale = 0000 to 1770 Hex

Tín hiệu đầu vào: 0 ... 5V, 0 ... 10V, 1 ... 5V, -10 ... 10V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Kết nối: terminals block  

Module PLC Omron CPM1A-DA041

Module PLC Omron CPM1A-DA041

: CPM1A-DA041
Giá bán: Liên hệ

Dùng cho PLC CPM1A và CPM2A

Số lượng Analog output: 4 Input

Độ phân giải ngõ ra analog: 1/6000

Điện trở tải:
+ Output voltage: 2 kΩ min.
+ Output current: 350 kΩ max.

Điện áp đầu vào tối đa: ±15 V, ±30 mA

Bộ chuyển đổi dữ liệu A/D: Dữ liệu mã nhị phân (hexadecimal, 4 chữ số), –10 ... 10 V
+ Dải đầu vào: Full scale = F448 to 0BB8 Hex,
+ Dải đầu vào khác: Full scale = 0000 to 1770 Hex

Tín hiệu đầu vào: 0 ... 5V, 0 ... 10V, -10 ... 10V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA

Kết nối: terminals block  

PLC Omron CPM1A-8ED

PLC Omron CPM1A-8ED

: CPM1A-8ED
Giá bán: Liên hệ

+    Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O.
+    Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào.
+    Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog
         -      Xử lý ngắt
         -      Các đầu vào đáp ứng nhanh
         -      Bộ đếm (counter) tốc độ cao

PLC Omron CPM1A-40EDR

PLC Omron CPM1A-40EDR

: CPM1A-40EDR
Giá bán: Liên hệ

+    Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O.
+    Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào.
+    Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog
         -      Xử lý ngắt
         -      Các đầu vào đáp ứng nhanh
         -      Bộ đếm (counter) tốc độ cao

PLC Omron CPM1A-20EDR1

PLC Omron CPM1A-20EDR1

: CPM1A-20EDR1
Giá bán: Liên hệ

+    Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O.
+    Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào.
+    Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog
         -      Xử lý ngắt
         -      Các đầu vào đáp ứng nhanh
         -      Bộ đếm (counter) tốc độ cao

PLC Omron CPM1A-40CDT-D-V2

PLC Omron CPM1A-40CDT-D-V2

: CPM1A-40CDT-D-V2
Giá bán: Liên hệ

+    Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O.
+    Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào.
+    Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog
         -      Xử lý ngắt
         -      Các đầu vào đáp ứng nhanh
         -      Bộ đếm (counter) tốc độ cao

PLC Omron CPM1A-20CDT-D-V2

PLC Omron CPM1A-20CDT-D-V2

: CPM1A-20CDT-D-V2
Giá bán: Liên hệ

+    Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O.
+    Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào.
+    Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog
         -      Xử lý ngắt
         -      Các đầu vào đáp ứng nhanh
         -      Bộ đếm (counter) tốc độ cao

PLC Omron CPM1A-40CDR-A-V1

PLC Omron CPM1A-40CDR-A-V1

: CPM1A-40CDR-A-V1
Giá bán: Liên hệ

+    Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O.
+    Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào.
+    Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog
         -      Xử lý ngắt
         -      Các đầu vào đáp ứng nhanh
         -      Bộ đếm (counter) tốc độ cao

^ Về đầu trang