Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 1
skype
0912067830
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 2
skype
0988067830
Giỏ hàng
Sản phẩm mới
slide1
Quảng cáo
Sắp xếp:

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-MD212

PLC Omron CJ2M-MD212

: CJ2M-MD212
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-MD211

PLC Omron CJ2M-MD211

: CJ2M-MD211
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU11

PLC Omron CJ2M-CPU11

: CJ2M-CPU11
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU12

PLC Omron CJ2M-CPU12

: CJ2M-CPU12
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU13

PLC Omron CJ2M-CPU13

: CJ2M-CPU13
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU14

PLC Omron CJ2M-CPU14

: CJ2M-CPU14
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU15

PLC Omron CJ2M-CPU15

: CJ2M-CPU15
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU31

PLC Omron CJ2M-CPU31

: CJ2M-CPU31
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU32

PLC Omron CJ2M-CPU32

: CJ2M-CPU32
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU33

PLC Omron CJ2M-CPU33

: CJ2M-CPU33
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU34

PLC Omron CJ2M-CPU34

: CJ2M-CPU34
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

PLC Omron CJ2M-CPU35

PLC Omron CJ2M-CPU35

: CJ2M-CPU35
Giá bán: Liên hệ

Bô lập trình PLC CJ2M của nhà sản xuất OMRON được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao, chính xác & dung lượng lớn. Nó được hỗ trợ tới 40 module I/O. Model có sẵn cổng Ethernet, có sẵn cổng USB để lập trình/theo dõi, kết nối với các PLC khác qua mạng Ethernet/IP mà không cần cấu hình. Hỗ trợ board cắm thêm RS232/RS485.Phần mềm mới tiên tiến và thân thiện với người dùng.

^ Về đầu trang