Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 1
skype
0912067830
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 2
skype
0988067830
Giỏ hàng
Sản phẩm mới
slide1
Quảng cáo
Sắp xếp:

Bộ lập trình PLC CJ1M của nhà sản xuất OMROM được thiết kế nhỏ gọn, tốc độ cao, khả năng hỗ trợ mạng hoàn hảo.Không cần backplane (đế lắp). PLC hoạt động không cần pin với bộ nhớ flash có sẵn, và hỗ trợ “HardDisk” bằng Compact Flash Card. Chức năng Protocol Macro để truyền thông với các thiết bị nối tiếp bên ngoài (GSM Modem). Mạng Serial Link 1:9 dành cho PLC CJ1M. Chức năng vào/ra xung (với CJ1M-CPU22/23) để điều khiển vị trí

PLC Omron CJ1M-CPU23

PLC Omron CJ1M-CPU23

: CJ1M-CPU23
Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC CJ1M của nhà sản xuất OMROM được thiết kế nhỏ gọn, tốc độ cao, khả năng hỗ trợ mạng hoàn hảo.Không cần backplane (đế lắp). PLC hoạt động không cần pin với bộ nhớ flash có sẵn, và hỗ trợ “HardDisk” bằng Compact Flash Card. Chức năng Protocol Macro để truyền thông với các thiết bị nối tiếp bên ngoài (GSM Modem). Mạng Serial Link 1:9 dành cho PLC CJ1M. Chức năng vào/ra xung (với CJ1M-CPU22/23) để điều khiển vị trí

PLC Omron CJ1M-CPU22

PLC Omron CJ1M-CPU22

: CJ1M-CPU22
Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC CJ1M của nhà sản xuất OMROM được thiết kế nhỏ gọn, tốc độ cao, khả năng hỗ trợ mạng hoàn hảo.Không cần backplane (đế lắp). PLC hoạt động không cần pin với bộ nhớ flash có sẵn, và hỗ trợ “HardDisk” bằng Compact Flash Card. Chức năng Protocol Macro để truyền thông với các thiết bị nối tiếp bên ngoài (GSM Modem). Mạng Serial Link 1:9 dành cho PLC CJ1M. Chức năng vào/ra xung (với CJ1M-CPU22/23) để điều khiển vị trí

PLC Omron CJ1M-CPU21

PLC Omron CJ1M-CPU21

: CJ1M-CPU21
Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC CJ1M của nhà sản xuất OMROM được thiết kế nhỏ gọn, tốc độ cao, khả năng hỗ trợ mạng hoàn hảo.Không cần backplane (đế lắp). PLC hoạt động không cần pin với bộ nhớ flash có sẵn, và hỗ trợ “HardDisk” bằng Compact Flash Card. Chức năng Protocol Macro để truyền thông với các thiết bị nối tiếp bên ngoài (GSM Modem). Mạng Serial Link 1:9 dành cho PLC CJ1M. Chức năng vào/ra xung (với CJ1M-CPU22/23) để điều khiển vị trí

PLC Omron CJ1M-CPU13

PLC Omron CJ1M-CPU13

: CJ1M-CPU13
Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC CJ1M của nhà sản xuất OMROM được thiết kế nhỏ gọn, tốc độ cao, khả năng hỗ trợ mạng hoàn hảo.Không cần backplane (đế lắp). PLC hoạt động không cần pin với bộ nhớ flash có sẵn, và hỗ trợ “HardDisk” bằng Compact Flash Card. Chức năng Protocol Macro để truyền thông với các thiết bị nối tiếp bên ngoài (GSM Modem). Mạng Serial Link 1:9 dành cho PLC CJ1M. Chức năng vào/ra xung (với CJ1M-CPU22/23) để điều khiển vị trí

PLC Omron CJ1M-CPU12

PLC Omron CJ1M-CPU12

: CJ1M-CPU12
Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC CJ1M của nhà sản xuất OMROM được thiết kế nhỏ gọn, tốc độ cao, khả năng hỗ trợ mạng hoàn hảo.Không cần backplane (đế lắp). PLC hoạt động không cần pin với bộ nhớ flash có sẵn, và hỗ trợ “HardDisk” bằng Compact Flash Card. Chức năng Protocol Macro để truyền thông với các thiết bị nối tiếp bên ngoài (GSM Modem). Mạng Serial Link 1:9 dành cho PLC CJ1M. Chức năng vào/ra xung (với CJ1M-CPU22/23) để điều khiển vị trí

PLC Omron CJ1M-CPU11

PLC Omron CJ1M-CPU11

: CJ1M-CPU11
Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình PLC CJ1M của nhà sản xuất OMROM được thiết kế nhỏ gọn, tốc độ cao, khả năng hỗ trợ mạng hoàn hảo.Không cần backplane (đế lắp). PLC hoạt động không cần pin với bộ nhớ flash có sẵn, và hỗ trợ “HardDisk” bằng Compact Flash Card. Chức năng Protocol Macro để truyền thông với các thiết bị nối tiếp bên ngoài (GSM Modem). Mạng Serial Link 1:9 dành cho PLC CJ1M. Chức năng vào/ra xung (với CJ1M-CPU22/23) để điều khiển vị trí

^ Về đầu trang