Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 1
skype
0912067830
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh 2
skype
0988067830
Giỏ hàng
Sản phẩm mới
slide1
Quảng cáo
Sắp xếp:

HMI Omron NB Series

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB10W-TW01B

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB10W-TW01B

: NB10W-TW01B
Giá bán: Liên hệ

Model:

NB10W-TW01B

Loại cảm ứng: 5.7”

Màu sắc: 65K

 

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB3Q-TW01B

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB3Q-TW01B

: NB3Q-TW01B
Giá bán: Liên hệ

Model:

NB3Q-TW01B

Loại cảm ứng: 5.7”

Màu sắc: 65K

 

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB3Q-TW00B

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB3Q-TW00B

: NB3Q-TW00B
Giá bán: Liên hệ

Model: NB3Q-TW00B

Loại cảm ứng: 5.7”

Màu sắc: 65K

 

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB7W-TW00B

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB7W-TW00B

: NB7W-TW00B
Giá bán: Liên hệ

Model: NB7W-TW00B 

Loại cảm ứng: 5.7”

Màu sắc: 65K

 

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB5Q-TW01B

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB5Q-TW01B

: NB5Q-TW01B
Giá bán: Liên hệ

Model: NB5Q-TW01B

Loại cảm ứng: 5.7”

Màu sắc: 65K

 

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB5Q-TW00B

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB5Q-TW00B

: NB5Q-TW00B
Giá bán: Liên hệ

Model: NB5Q-TW00B

Loại cảm ứng: 5.7”

Màu sắc: 65K

 

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB7W-TW01B

Màn hình cảm ứng HMI Omron NB7W-TW01B

: NB7W-TW01B
Giá bán: Liên hệ

Model: NB7W-TW01B 

Loại cảm ứng: 5.7”

Màu sắc: 65K

 

^ Về đầu trang